EU: reformovat nebo zničit?

Evropská unie a její podobda je zdrojem vášnivých debat. Jedni ji vyzdvihují jako prostor svobody, demokracie a volného pohybu. Druzí o ni mluví jako o žáláři národů a zlém Bruselu, který nám diktuje. Radikální levice není s EU spokojena a její postoj k této instituci se dá rozdělit do dvou proudů. Jeden navrhuje zásadní reformu současných smluv, druhý považuje za nutné vyvázat se z nich a vytvářet spojenectví nová. Co tedy má prosazovat revoluční levice ve vztahu k Evropské unii? A jak hlasovat v případném referendu?

Řečníci:

  • Matej Pintér, SocSol Slovensko
  • Antonín Hořčica, DiEM25
  • Petr Rohel, Ostravský levicový klub