Jan Májíček aktivista a publicista, SocSol

Jan Májíček je doktorandem na Ústavu politologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Pracuje jako koordinátor projektu Školy alternativ Ekumenické akademie. Zabývá se marxistickou teorií.

Debata:
200 let od narození Karla Marxe